Grafisk identitet & plattform Välmående och allvar. Grafiskt och digitalt.

Beskrivning

Creandia fick som uppdrag att skapa ett visuellt uttryck samt en digital plattform för Insamlingsstiftelsen för välmående, utveckling och tillväxt.

Stiftelsens syfte är att främja människors inre välmående genom att aktivt motverka psykisk ohälsa i alla dess former. Stiftelsens första projekt, ”Butterfly”, riktar sig mot personal och elever inom grundskolan. Detta för att motverka den allt mer växande psykiska ohälsan inom dessa grupper.

Creandia fick som uppgift att sätta färg och form på stiftelsen samt deras pilotprojekt ”Butterfly”. Det var viktigt att det visuella skulle ge en känsla av välmående, trygghet men också lekfullhet. Detta hade vi med oss i skapandeprocessen för att tillgodose stiftelsens behov.

  • Ta fram en grafisk profil för stiftelsen och för pilotprojektet ”Butterfly”
  • Designa och programmera en hemsida med information om stiftelsen och deras projekt, samt med möjlighet för besökaren att skänka en gåva för att stödja stiftelsens arbete.

UppdragsgivareInsamlingsstiftelsen

Genomförande18 augusti, 2018

01Projektbeskrivning

Utmaning

Utmaningen var att hitta en balans mellan trygghet och lekfullhet i både formspråk och plattform.

När man ska skapa en känsla av något så försöker man ofta finna inspiration på många olika sätt. Man reflekterar kring sina egna tankar för att skapa en bild av vad som kan återspegla denna känsla på bästa sätt, utan att vara för uppenbar i vad man försöka förmedla. När detta sedan ska kombineras med något som ger en känsla av välmående och lekfullhet, blir uppdraget ännu mer komplext.

02Utmaningen

Vårt arbete

Vi tog med oss uppdragsgivarens visioner till ritbordet och började skissa på idéer. Digitala prototyper togs fram, som senare resulterade i en färdig produkt.

Det finns fantastiska digitala verktyg på marknaden idag, som underlättar arbetet. Även för enklare uppgifter som att börja skissa på en idé. Som första steg i ett projekt som detta, kan det dock vara skönt att ta avstånd från det digitala och återgå till något så simpelt som papper och penna. Det var precis vad vi gjorde, när utvecklingen av stiftelsens grafiska identitet tog fart.

Så snart en idé hade tagit form, skapade vi en digital prototyp som sedan skickades till uppdragsgivaren för återkoppling.

Det känns alltid lite extra spännande, under den tid man väntar på återkoppling från uppdragsgivaren. Ibland lyckas man väcka liv i kundens vision på första försöket, men det är inte helt ovanligt att det krävs några prototyper innan den verkligen återspeglar beställarens vision.

När det gällde den digitala plattformen, hade beställaren en relativt klar bild på vad de önskade. Det skulle vara en hemsida där man kunde gå in och läsa om stiftelsens projekt, samt ha möjligheten att ge en gåva till stiftelsen, eller till ett specifikt projekt.

Vi på Creandia lyssnade på beställarens behov och tog fram ett förslag på detta i samband med att deras visuella varumärke var färdigställt. På så sätt kunde vi garantera att hemsidan harmonierade med deras grafiska uttryck.

03Vårt arbete

Resultat

Två grafiska identiteter kom till liv, en för stiftelsen och en för pilotprojektet. En hemsida som kommunicerar stiftelsens budskap, och skapar möjligheter för en besökare att stötta stiftelsens arbete.

Insamlingsstiftelsens logotyp symboliserar en lotus, en blomma vars symbolik verkligen går i linje med stiftelsens budskap. Den primära färgen för stiftelsen är en mjuk lila nyans. Lila, en blandning av blått och rött, är en färg som kombinerar en känsla av stabilitet och trygghet från det blåa och kärlek och passion från det röda. Lila är en färg som ofta återspeglar lugn, välmående och ro.

Projekt ”Butterfly”s logotyp strävar efter att återspegla det uppenbara, en fjäril, men vill samtidigt illustrera en människa som, med vidga vingar, är fri från bekymmer och kan skapa sin egen framtid. Det är just detta som Insamlingsstiftelsens pilotprojekt ”Butterfly” vill erbjuda världen.

Oavsett vilken underliggande tanke man har med en logotyp, är dess betydelse alltid subjektivt och en reflektion av verksamhetens faktiska arbete. En tydlig idé och avsikt bakom logotypen, kan vara ett verkningsfullt sätt att lyfta en verksamhets varumärke i arbetet med dess ursprungliga syfte.

Hemsidan reflekterar den röda tråden som vuxit fram i stiftelsens visuella uttryck. Välmående, trygghet och enkelhet är något som genomsyrar allting. Det är enkelt att hitta information om stiftelsen och deras projekt. Det är lika enkelt att välja att stödja deras arbete, oavsett om man önskar att stödja det allmänna arbetet eller ett specifikt projekt som man tror på.

Hemsidan är givetvis responsiv, vilket innebär att det anpassar sig efter användarens enhet. På så sätt blir användarupplevelsen lika bra oavsett om man besöker sidan via telefon, surfplatta eller dator.

04Resultatet

Vi skapar upplevelser. Låt oss skapa din.