Bjuvsfestens grafiska profil Så skapade vi en visuell identitet för Bjuvsfesten.

Beskrivning

Under flera år har Bjuv arrangerat en årlig stadsfest för att lyfta kommunen och dess invånare. Festen har tidigare gått under namnet Bjuvsfestivalen och Bjuvskalaset men satsar nu på nytt under namnet ”Bjuvsfesten”.

Creandia har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att producera hela evenemanget, en del av projektet var att ta fram en ny grafisk profil.

Bjuvsfesten ska agera som ett modernt och hållbart evenemang. Den grafiska identiteten ska reflektera det moderna och hållbara tänkesättet samtidigt måste identiteten även kunna kopplas till Bjuvs kommuns egna varumärke.

UppdragsgivareBjuvs kommun

Genomförande01 februari, 2019

01Projektbeskrivning

Utmaning

För att kunna koppla samman de två identiteterna tittade vi noga på Bjuvs kommuns grafiska profil. Vi granskade deras typsnitt, grafiska element och val av färger för att ge oss själva inspiration innan vi gav oss an Bjuvsfestens visuella element.

02Utmaningen

Vårt arbete

Typsnitt

Vi bestämde oss för att använda oss av typsnittet ”Museo” eftersom detta ofta användes i externa kommunikationer från Bjuvs kommun. Typsnittet är modernt, enkelt men samtidigt lekfullt. Typsnittet tillhör familjen ”Slab-Serif” vilket bland annat ger typsnittet utåt stickande element, detta utnyttjar vi senare för att skapa logotypen.

En stor del av Bjuvsfesten handlar om att tillsammans lyfta Bjuv som kommun. Detta ska vi göra genom att göra plats för att alla tänkbara föreningar, organisationer och personer ska få möjlighet att hjälpa till att bygga upp Bjuvsfesten. Eftersom typsnittet har naturliga serif-inspirerade element så kunde vi på ett ganska naturligt sätt koppla samman bokstäverna för ett ge en känsla av den sammanhållning som vi strävar efter med själva evenemanget.

Flexibilitet

När man designar en logotyp är det viktigt att hålla den enkel. Detta gör man för att logotypen ska kunna vara så flexibel som möjligt. När Creandia designar en logotyp följer vi vissa regler:

Den ska fungera i svart, i vitt och i färg.

En logotyp som enbart fungerar med en specifik färg eller ännu värre: olika färger - kan ganska snabbt bli begränsande. Genom att hålla sig till svart och vitt kan man vara säker på att den inte begränsas på grund av färgval. Bjuvsfestens logotyp designades först i svart för att låta den vara flexibel om man exempelvis vill kunna använda olika färger och texturer i olika sammanhang.

Den ska vara enkel att se, även i mindre storlekar.

När du designar en logotyp så är det smart att designa en logotyp som tar upp så mycket plats som möjligt inom en kvadratisk ruta, så länge det är logiskt och inte förstör budskapet. Detta gör att logotypen blir mer lättförståelig i mindre storlekar. Detta är den största anledningen till varför Bjuvsfesten inte står på en rad i logotypen, utan är uppdelad på två rader. Hade vi haft hela namnet på en rad hade den exempelvis varit svår att använda i profilbilder på exempelvis facebook eller instagram.

Ett alternativ till detta är att skapa en symbol för logotypen som kan användas vid mindre sammanhang. Detta valde vi dock bort då vi kände att ordet ”Bjuv” skulle vara synligt i alla sammanhang.

Den ska kunna användas på olika sätt.

Genom att förhålla oss inom en kvadratisk form samt att designa den först och främst i svart så blir logotypen användbar på flera olika sätt. Vi kan exempelvis välja att varje år uppdatera val av färger för att hålla den fräsch och modern, vi kan även skapa varianter av logotypen. Till exempel skapade vi en variant av logotypen med datumen för evenemanget extra tydligt som vi kan använda i alla sammanhang där datumet är en viktig del av kommunikationen.

Bjuvsfestens grafiska element

Något som Bjuvs kommun själva ofta använder i sin egna kommunikation är något de kallar för ”vägen”. Vägen är en del av deras grafiska identitet och består av fyra linjer som symboliserar Bjuvs resa framåt.

Vägen var ett element som vi kände var en naturlig del att behålla även för Bjuvsfesten, eftersom hela syftet med evenemanget är att lyfta Bjuv som kommun. Genom att placera logotypen i vägens spår visar vi att Bjuvsfesten är del av Bjuvs väg framåt.

Färgval och textur

En idé vi hade framför oss innan vi började ta fram den grafiska profilen var att dess färger ska kunna variera från år till år. Därför tog vi enbart fram färger för den grafiska profilen för Bjuvsfesten 2019.

När vi testade olika texturer så hittade vi en som både vi på Creandia och Bjuvs kommun fastnade för, en abstrakt textur i färgerna grön och orange. Detta blev färgvalen för 2019 upplaga av Bjuvsfesten. Den gröna färgerna harmonierar bra med en av Bjuvsfestens värdegrunder, nämligen hållbarhet. Orange, som är en blandning av röd och gul färg, kombinerar känslan av energi från den röda färgen och lycka från den gula färgen.

03Vårt arbete

Resultat

Det är alltid spännande när man skickar ett förslag på en logotyp eller en grafisk profil till uppdragsgivare. Som designer kan man förhålla sig till riktlinjer som utgör om en logotyp är bra rent praktiskt, allt därefter är enbart subjektivt. Det är därför inte ovanligt att man ofta får tar fram flera koncept innan man hittar rätt väg att gå.

I fallet med Bjuvsfesten blev vi glada när Bjuvs kommun direkt nappade på vårt koncept. Efter lite små förändringar hade vi en färdig grafisk profil som kommer prägla Bjuvsfesten framöver.

04Resultatet

Vi skapar upplevelser. Låt oss skapa din.